Repa Carani Nebus Liyom?

  • Bagikan
Zulkarnain Zubairi alias Udo Z Karzi alias Mamak Kenut (Foto: Istimewa)

Nyuara | Ruang Bebasa LampungEdisi 2 

Esai Udo Z. Karzi
AMPAI nihan nyak ngeni pandai
Majalah Nyuara wat lamban sai ampai
di TerasLampung.com. Makkung wat sai
ngirim mit Ruang Bebasa Lampung inji.
Rani inji, Selasa, 13 Januari 2015,
nyak kena tanya.
“Api kabar, Udo? Wat mawat
buku sastera Lampung sai tipileh pakai Hadiah Rancage?” ani Ahmad Rivai
jak Yayasan Kebudayaan Rancage, Bandung.
“Alhamdulillah, munyaian.
Sastera Lampung… Adui, nyak meliom. Mak ngedok buku sastera Lampung sai
terbit tahun 2014. Mahap daleh nerima nihan kelawan penghari keti jak Yayasan
Rancage. Sukses. Tabik,” timbalku.
“Nebus liyom, tahun 2015
terbit buku, Udo. Kekalau,” ani Ahmad Rivai luwot.
“Insya Allah, Kang.
Amiin,” aku.
Kak reji, nyak ingok nihan
cawani Irfan Anshory (alm). “Meliyom ram,” ani (Lampung Post, 8 Februari 2009). Wajar nihan Bang Irfan cawa reno.
Soalni ya sai metehol nihan ngusahako sastra Lampung mangsa Hadiah Sastra
Rancage 2008. Komitmenni: Lampung siyap nerbitko sastra Lampung paling mawat
ruwa buku unggal tahun.
Senolah, jak 2008-2014, Lampung
ampai telu kali — jak semestini pitu kali — mangsa Rancage. Telu penerima Hadiah
Sastera Rancage pakai sastera Lampung yaddo Udo Z. Karzi jama buku puisini Mak Dawah Mak Dibing (2008), Asarpin
jama kumpulan cerbunni Cerita-cerita jak
Bandar Negeri Semuong
(2010), rik Fitri Yani jama kumpulan sajakni, Suluh (2014)
Tahun inji, hamper pasti neram
mak ngena Rancage lowot. Hinggoni lima tahun hadiah sastra inji mak nyampai mit
ulun Lampung.
Ngebuka datani Kang Hawe
Setiawan, wat 24 judul buku sastera Sunda sai terbit 2014. Sastera Jawa sekian
puluh, sastra Bali sekian belas… Makkung kepandaian, kidang injuk tahun-tahun
sai adu, musti melamon. Sastera Lampung? Inai do kidah…
Adu ah, inji ingkah informasi
gawoh. Ikin hak nyak ngeribok ngeranuh. 
Sai penting injuk ani Kang
Rivai, “Terbitko buku sastera Lampung pakai ubatni liyom kak
sehadap.”
Repa kidah, kik mak nimbal:
“Amiin. Kekelau nihan.” Dua sa mak putus.
Tabik.
Bandar Lampung, 13 Januari 2015
Cawa Lampung
aku = kata saya,
ujarku
ani = ujarnya, kata
dia
cawa = kata, bicara,
omong
kalau, kekalau =
semoga, mudah-mudahan
liyom = malu
repa = bagaimana
makkung = belum
mawat = tidak
munyaian = sehat,
afiat

wat = ada
  • Bagikan